දිව්රුම්දීම සඳහා එජාප මන්ත්‍රීවරුන් ජනපති ලේකම් කාර්යාලයට

0
245

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ දිව්රුම්දීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණෙමින් සිටිනවා.

කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම්දීම යෙදී ඇත්තේ පෙරවරු 8 යි 30 ටයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here