තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය අහිමි කිරීම ගැන කවින්දගේ විරෝධය.

0
134

මාධ්‍ය වාරණය තුළින් ජනතාවගේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය අහිමි කිරීම පිළිබඳව කතෝලික මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස තම විරෝධය පලකරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කවින්ද ජයවර්ධන මහතා පවසනවා.

අද(10) ගම්පහදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කැඳවමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

පසුගිදා ඇතිවූ ත්‍රස්ථ ප්‍රහාරයෙන් පසු කඩු, කිනිසි සහ විවිධ උකරණ තබා ගෙන සිටි පුද්ගලයින් මෙන්ම දේශපාලන නායකයින්ද අත්අඩංගුවට ගත් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කවින්ද ජයවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙනවා.

මේ අතර සොදිසි මෙහෙයුම්වලින් සොයා ගනු ලබන මොවාද? අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ කවුරුන්ද? යන්න මේ රටේ සිටින සියලුම දෙනාට දැනගැනීමේ අයිතිය ඇති බව මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළා.

පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින මන්ත්‍රීවරුන් 225ගේ කැමැත්තෙන් තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත සම්මත කර ගත් තිබීයදී රට සිදුවන පිළිබඳ තොරතුරු දැන ගැනීම අද ජනතාවට නැත්තේ ඇයි දැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කවින්ද ජයවර්ධන මහතා ප්‍රශ්න කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here