ත්‍රීකුණාමලේ තෙල් ටැංකි වලට දැන් ආරක්ෂාවක් නෑ

0
177

ත්‍රීකුණාමලයේ පිහිටි තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සොයා බැලීමේ වගකීම ඉන්දියානු තෙල් සංගමය විසින් පැහැර හැර ඇති බව ඛණිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පවසයි.

එහි කැඳවුම්කරු ඩී.ජේ රාජකරුණා මහතා සඳහන් කළේ අවස්ථා කිහිපයකදී මේ සම්බන්ධයෙන් බළදාරින් දැනුවත් කලද, මේ දක්වාත් ඊට අවශ්‍ය  ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැති බව තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය මේ වන විට යකඩ සොරුන්ගේ ග්‍රාහනයට නතු වි ඇති බවයි.

පවතින තත්ත්වය හමුවේ මීට නිසි විසදුම් ලබා දෙන තුරු ත්‍රීකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ආරක්ෂාව අමාත්‍යාංශ යටතට පවරා ගන්නා ලෙසද ඩී.ජේ රාජකරුණා මහතා ඉල්ලීමක් කර තිබේ.