තවත් වසරකට එජාපයේ නායකයා රනිල්

එජාපයේ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් විවිධ අදහස් පළවෙද්දි නැවතත් පක්ෂයේ නායකයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට කටයුතු කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

මීට අමතරව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තවත් තනතුරු කිහිපයකද කාලය දීර්ඝ කර තිබෙනවා. මේ අනුව,

නියෝජ්‍ය නායක – සජිත් ප්‍රේමදාස
උපනායක – රවී කරුණානායක
සභාපති – කබීර් හෂීම්
මහ ලේකම් – අකිල විරාජ් කාරියවසම්
ජාතික සංවිධානයක – නවින් දිසානායක
වෘත්තීය කටයුතු ලේකම් – රංගෙ බණ්ඩාර ලෙසයි කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය නම්කර ඇත්තේ.