තරඟයේත් , තරඟාවලියේත් ජය ශ්‍රී ලංකාවට

3-0 ලෙස පූර්ණ තරගාවලි ජයක් ලබමින්, පාකිස්තානය සමඟ 03 වන 20/20 තරගය ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 13 කින් ජයගැනීමට අද සමත් වුණා.ශ්‍රී ලංකාව-147/7(20), පාකිස්තානය-134/6(20)

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න