ජර්මනියේ apple i phone 7, 8 විකිණීම තහණම් කරයි – හේතුව මෙන්න

ලොව සුපතල තාක්ෂණ නිර්මාණ සමාගමක් වන Qualcomm සමාගම විසින් ඇපල් සමාගමට ගොනු කළ නඩුවක් නිසාවෙන් ජර්මනියේ iPhone 7 සහ iPhone 8 යන මාදිලි ජර්මනියේ ද අලෙවි කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා.

Apple 7, 8 යන මාදිලි අලෙවි කිරීම තහනම් කරමින් මෙම නඩු තීන්දුව ලබා තිබෙන්නේ Qualcomm සමාගම හිමි battery saving පේටන්ට් බළපත්‍රයේ ඇති තාක්ෂණයක් Apple 7, 8 යන මාදිලි සඳහා භාවිතා කිරීම නිසා .

ඒ අනුව Apple සමාගමට iPhone 7 සහ 8 මාදිලි ජර්මනියට ගෙන්වීම හා අලෙවි කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා. මීට පෙර චීනයේද මෙලෙස ඇපල් දුරකථන ක්වාල්කොම් සමාගම නිසා තහනමට ලක් වුනා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න