ජනාධිපතිවරයාට මානසික ලෙඩක් යැයි කියූ කාන්තාවගේ පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේපයි – රජයට ලක්ෂයක් ගෙවන්නත් වෙයි

0
393

තක්ෂිලා ලක්මාලි නැමැති කොළඹ 12 ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියක් විසින් ජනාධිපතිවරයාගේ මානසික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ගොනු කළ රිට් පෙත්සම විභාගයට නොගෙන මුල් අවස්ථාවකදීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අභියාචනාධිකරණය අද (07) නියෝග කර තිබෙනවා.

ඇය විසින් මෙම පෙත්සම ගොනුකර ඇත්තේ කිසිදු ආකාරයක නිසි කරුණු හෝ නීතිමය පදනමකින් තොරව බවයි අධිකරණය විසින් පෙන්වා දී ඇත්තේ.
ඒ අනුව පෙත්සම ගොනු කළ පෙත්සම්කාරියට රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් නඩු ගාස්තු ලෙසට රජයට ගෙවන ලෙසට අභියාචනාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.

අභියාචනාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත්තේ මෙම පෙත්සම ගොනු කිරීමෙන් පෙත්සම්කාරිය ජනාධිපතිවරයාට අපහාස කිරීම සහ සමස්තයක් ලෙස රටට අපකීර්තියක් ගෙන ඒම අරමුණු කරගෙන ඇති බවයි.