ජනපති තීරණය කරනවානම් ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට සුදානම් – මහින්ද දේශප්‍රිය

0
486

ඕනෑම අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට සුදානම් බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා.

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කියා සිටියේ නියමිත කාලයට පෙර ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කරන්නේ නම් ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම සුදානමින් සිටින බවයි.

වසර 5 ක ධුර කාලයක් සඳහා තේරී පත්වන විධායක ජනාධිපතිවරයෙකුට 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව සිය ධුර කාලයෙන් වසර 4 ක් නිමා වීමෙන් පසු අවශ්‍ය නම් ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවීමේ හැකියාව පවතිනවා.

ජනාධිපතිවරණයක් කැඳමට අදාල ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්වීමෙන් පසු දින 16 කට නොඅඩු හෝ දින 21 කට නොවැඩි කාලයක් තුල මැතිවරණ කොමිසම ජනාධිපතිවරණයට අදාල නාමයෝජනා කැඳවිය යුතුවනවා.

නාමයෝජනා කැඳවීමෙන් සති 4 කට නොඅඩු සහ සති 6 කට නොවැඩි කාලයක් තුල මැතිවරණ කොමිසම ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතුයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here