ජනපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණයට ෆොන්සේකා සම්බන්ධ බවට පැමිණිල්ලක් නෑලු

0
241

ජනාධිපති ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් සරත් ෆොන්සේකාට හට පැමිණිල්ලක් නොමැති බවට පොලිස්පතිවරයා විසින් කථානායකවරයාට දන්වා ඇති බව පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා.

මේ වනවිට මාධ්‍ය විසින් නාමල් කුමාර නැමැත්තා යොදාගෙන විවිධ අසත්‍ය තොරතුරු ප්‍රචාරය කරන බවත් ඒවා පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තමන් සූදානම් බවත් ඔහු මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියා.

ෆොන්සේකා සම්බන්ධ බවට පැමිණිල්ලක් නෑලු

ජනපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණයට ෆොන්සේකා සම්බන්ධ බවට පැමිණිල්ලක් නෑලු

Posted by Citizen.lk on Thursday, December 20, 2018