ජනපතිට මානසික රෝගයක් යැයි අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි

0
565

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ මානසික මට්ටම සොයා බලන ලෙස අද දි‍න අධිකරණය වෙත මෙම පැමිණිල්ල ගොනුකර කර ඇත.

මානසික රෝගී ආඥාපනත හරහා ජනාධිපති සිරිසේනගේ මානසික සෞඛ්‍ය මට්ටම යහපත්ද යන්න විමසා බැලීමට අවශ්‍ය කටයුතු සකස්කරන ලෙස පොලිස්පතිවරයාට නියෝග කරන ලෙස ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණය වෙත මෙම පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක් වන තක්ෂිලා ජයවර්ධනගේ දැනුම්දීම මත සිසිර කුමාර සිරිවර්ධන නීතිඥයා විසින් මෙම පෙත්සම ගොනුකර ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 140 වගන්තිය ප්‍රකාරව මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here