ජනපතිගේ චෝදනාවලට රනිල් බුදු දහමෙන් පිළිතුරු දෙයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විශේෂ සමුලුවේදී ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා එල්ල කල සියලු චෝදනා තමන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවද ජනාධිපතිවරයා එල්ල කල චෝදනාවන්ට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙලෙස පිළිතුරු ලබා දුන්නා.

මම දේශපාලන කරුමයක් කියලා කව්වා, මට දොස් කිව්වා බැන්නා අවලාද කීවා ඒ සියලූ චෝදනා මම ප්‍රතික්ෂේප කරා මං මගේ සංකෘතිය අනුව පිළිතුරක් දෙන්නම් ඒ සංයුක්ත නිකායේ අකෝෂ සූත්‍රය බුදු රාජාණන් වහන්සේ රජ ගහ හිටපු කාලේක අකෝෂ පරිවාජ බමුනා ගිහින් බුදුරාජණන් වහන්නේ මුණ ගැහුනා බුදුරජාණන් වහන්සේට බැන්නා අවදාල කරා දොස් කිව්වා. ඒ සියල්ලම ඇහුම්කම් දීලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්තිමට මෙහෙම දේශනා කරා ” බමුණ ඔබට මිත්‍රයන් ඉන්නවද? නෑදයන් ඉන්වද? දන්න අය ඉන්නවද? ” කියලා ඇහුවා ඕව මට එහෙ මිත්‍රයෝ ඉන්නවා නෑදෑයෝ ඉන්නවා. ඒ අය නිවසට පැමිණියාම ඔබ ආහාර දෙනවද සංග්‍රහ කරනවද? ඔව් මම එහෙම සංග්‍රහ කරනවා. කවුරු හරි ඒ ආහාර භාර ගන්නේ නැත්තම් අනුභව කරන් නැත්තම් ඒ සංග්‍රහය පිළිගන්නේ නැත්නම් කාටද ඒක අයිති! ඒක මට අයිති කීව්වා මම දොස් කීවේ නෑ, මට කීවේ දොස් මට කීවේ අවලාද , මම අවලාද කිව්වේ නෑ මම නින්දා කරේ නෑ මට කීව නින්දා ඔක්කොම බමුණ උඹට භාරයි කියලා බුදු රජාණන් වහන්සේ කීවා මං ඊට වඩා ජනාධිපතට කියන්නේ නෑ