චිත්‍රපට වල මෙන් අතීතයට යන කාල යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීමට රුසියානු විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත් වෙයි

අතීතය තුලට තත්පරයක භාගයක කාලයක් තුලදී කාලය හරහා ගමන් කරන කාල යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීමට රුසියාවේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත්ව තිබේ.

මෙම කාල යන්ත්‍රය නිපදවීමට පරමාණුක සහ ඉලෙක්ට්රෝන විද්‍යාව යොදාගෙන ඇති අතර තවමත් පරීක්ෂණ මට්ටමේ පවතින යන්ත්‍රය ලොවට එළි දැක්වීමට මේ වන අවසන් පරීක්ෂණ සිදු කරමින් පවතින බව විදේස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

කාලය හරහා අතීතයට යා හැකි මෙම අරුම පුරුදුම තාක්ෂණය ලොවට හදුන්වා දුන් පළමු රට වශයෙන් රුසියාව නුදුරේදී ඉතිහාස ගතවනු ඇති. රුසියාව සොයාගත් මෙම අපූරු කාල යන්ත්‍රය ගැන ලොව පුරා පිරිස්ගේ අවාධනයට ලක්ව තිබෙනවා.

It may not be the Tardis, a fictional time machine that appears in Doctor Who, pictured here, but physicists have loosely described as moving in the direction of 'time's arrow'. The team worked with electrons in the realm of quantum mechanics