ගෝඨාගේ නඩුව දිනපතා විභාගයට

0
172

මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීමේදී රජයේ මුදල් අවභාවිත කළැයි විශේෂ මහාධිකරණයේ විභාග වන නඩුව දිනපතා විභාග කිරීමට එම අධිකරණය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන වසරේ ජනවාරි 22 දා සිට අදාළ නඩුව දිනපතා විභාග කිරිමට ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය තීරණය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here