ගෑස් හා කිරිපිටි මිල ඉහළ යන ලකුණු?

0
118

ගෑස් හා කිරිපිටි මිල ඉහළ දැමීමට කළ ඉල්ලීම් මිල පාලන කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළ බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එම්. එස්. එම් ෆවුසර් මහතා සඳහන් කළේ, ගෑස් සමාගම් දෙකක් ගෑස් මිල ඉහළ නංවන ලෙස ඉල්ලීම් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව ඔවුන් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 300 – 400 ත් අතර අගයකින් ඉහළ නැංවීමට ඉල්ලිම් කර ඇති බව ඔහු පැවසුවේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here