ගරා වැටුණ වැඩිහිටි නිවාසයේ හැම දේම අළුතින් හදලා අසරණව ජීවත් වූ මව්පියන්ට පිහිටක් වූ පිටරට මිනිස්සු – Photos

  0
  398

  ජීවත් වීමට නුසුදුසු මට්ටමේ පැවති වැඩිහිටි නිවාසයක සියළු අංග උපාංග නවීකරණය කළ අපූරු සිදූවීමක් ගැන සමාජමාධ්‍ය ජාල වල කතා බහට ලක් වී තිබෙනවා. මෙම වැඩිහිටි නිවාසය ගොඩනැගීම සඳහා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කර තිබෙන්නේ විදේශිකයින් පිරිසක් වීම විශේෂත්වයක් වන අතර ගාරා වැටුන වහළවල් , අපිරිසිදූ වූ වැසිකිළි , සියල්ලම නවීකරණය කොට එහි ජීවත්වූ  අසරණ මව්පින්ට මහත් වූ උපකාරයක් සිදු කිරීමට මෙම විදේශිකයින් පිරිස සමත් වී තිබෙනවා.

  ඔවුන් මෙම වැඩිහිටි නිවාසය ගොඩ නැගීමට අන්තර්ජාලය හරහා අරමුදලක් පිහිටුවාගෙන ලොව වටා පිරිස්ගෙන් අධාර එකතු කරගෙන තිබෙනවා. එම මුදල් උපයෝගී කරගෙන මේ මහඟු ක්‍රියාව සිදු කර තිබෙන අතර , කිසිවකුගේ උපකාරයක් නොමැතිව අසරණ වූ ජීවිත වෙනුනෙන් දින සති ගණන් වැය කොට සිදු කළ මනුසත් ක්‍රියාව ඔවුන් සිදු කළ අයුරුයි මේ…….


  Image may contain: outdoor
  No photo description available.
  Image may contain: people sitting and indoor
  Image may contain: one or more people and indoor
  Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and text
  Image may contain: one or more people