ගතවූ දින දෙක තුල හදිසි අනතුරුවලට ලක්වූ 410දෙනෙකු ජාතික රෝහලට

0
89

කොළඹ ජාතික රෝහලට ගත වූ දින 02තුළ හදිසි අනතුරුවලට ලක්වූ පුද්ගලයින් 410 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඔවුන්ගෙන් 203 දෙනෙකු තවදුරටත් නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන බවයි එහි හදිසි අනතුරු අංශයේ ප්‍රකාශිකාවක සඳහන් කළේ.

නිවසේදී සිදුවූ විවිධ අනතුරුවලට ලක්වූ 49 දෙනෙකු මාර්ග අනතුරුවලට ලක්වූ 13දෙනෙකු සහ හිංසන ක්‍රියා හේතුවෙන් 36දෙනෙකු ද ප්‍රතිකාර සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. මේ අතර ගිනිකෙළ අනතුරු හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 06 දෙනෙකු ද රෝහල්ගත කර තිබෙනවා.