කුලුබඩු වර්ග කිහිපයක ආනයනය අත්හිටුවයි

0
331

ආනයනික ගම්මිරිස් හා කරුංකා ඉන්දියාවටත් / ආනයනික වසාවාසි / සාදික්කා හා සියඹලා පකිස්තානයටත් ප්‍රතිඅපනයනය වැළැක්වීම හා මෙරට කුරුදු වංචනිකව අපනයනය වළක්වා ලීමේ අරමුණින් යුතුවයි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.

එමෙන්ම මෙරටින් ඉන්දියාවට ප්‍රති අපනයනය කෙරෙන මෙම කුලුබඩු මෙරට නිෂ්පාදන ලෙස වාර්තා වීම වැලැක්වීම සදහා අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයක්ද ස්ථාපනය කිරීමට අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here