කැලණිතිස්ස වටරවුම හෙට පැය 9 ක් වසා දමයි

0
167

නව කැලණි පාලමේ පිවිසුමේ සිට කැලණිතිස්ස වට රවුම දක්වා මාර්ගයේ කොටස හෙට (15) උදෑසන සිට පැය 9 යක කාලයක් වසා දැමීමට නියමිත බව පොලිසිය පවසයි.

මාර්ගයේ ඉදිකිරීමේ කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට උදෑසන 8 සිට සවස 5 වන තුරු මෙය ක්‍රියාත්මක වන බවද පොලීසිය සඳහන් කරයි.එම නිසා එම කාලය තුළදි ඊට ආදාළ විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here