කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම මාධ්‍ය ආවරණය තහණම්

0
528

අගමැති රනිල් වික්‍රමසි ප්‍රමුඛ එජාප ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම මාධ්‍ය අවාරණය වළවක්වා ඇති බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here