කළු ඇඳගත් සංවිධානයක් සිරස ඉදිරියේ විරෝධතාවයක – Photos

0
216

එම් ටීවී එම් බීසි ආයතනය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් සිදුවන බව වාර්තා වෙනවා. කළු ඇදුමින් සැරසුන විවිධ සංවිධාන එකමුතුවක් විසින් මෙම විරෝධතාව සිදු කරන බවත් එම පිරිස් අතර කලා කරුවන්ද සිටින බවත් වාර්තා වෙනවා

මොවුන් මෙම විරෝධතාවයේ නිරත වන්නේ මාධ්‍ය ආයතන රටේ ඇති වන දේශපාලන තත්වයන් වලදී පක්ෂපාතී ලෙස කටයුතු කිරීම නිසා බව වාර්තා වෙනවා.

මෙම පිරිස තවත් මාධ්‍ය ආයතන කිහිපයකටම මෙලෙසින් ගොස් ඇති අතර එම ආයතන වෙතද පත්‍රිකාවක් ලබාදෙමින් ඉල්ලා ඇත්තේ මාධ්‍ය ජනතාවට උචිත ආකාරයෙන් භාවිතා කරන ලෙසයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here