කල්පිටියේ ඩ්‍රෝන කැමරාවක් සැරිසරයි.

කල්පිටිය අහසේ අද(17) අලුයම 1.00ට පමණ ඩ්‍රෝන කැමරාවක් අකාරයේ, සැකකටයුතු යානාවක් සැරිසැරූ බවත්, මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව දැනුවත් කළ බවත් පුත්තලම පොලිසිය පවසනවා.

මෙය ඩ්‍රෝන කැමරාවක් හෝ කුඩා වර්ගයේ අහස් යානාවක් විය හැකි බව පුත්තලම පොලිස් අධිකාරී ජේ. ඒ. චන්ද්‍රසේන මහතා පැවසුවා.

මීට පෙර ද වරින්වර මෙවැනි සැකකටයුතු යානාවක් කල්පිටිය අහසේ සැරිසැරූ බව ඒ මහතා පැවසුවා.

රටේ වැදගත් ආර්ථික ස්ථානයක් වන ලක්විජය ගල් අඟුරු බලාගාරය කල්පිටිය අර්ධදීපයේ පිහිටා තිබෙන බව සිහිකළ ඒ මහතා කල්පිටි කලපුව ආශ්‍රිත යාත්‍රාවක සිට මෙම යන්ත්‍රය එවන බවට ද සැක කරන බව ද පැවසුවා.