කථානායකවරයාට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ. නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි මහතා විසින් මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ගොනු කරනු ලැබ තිබේ.

ඒ, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින්, නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් අතුරු තහනම් නියෝගයක් පනවා තිබියදී පාර්ලිමේන්තුව කැඳවා අධිකරණයට අපහාස කර ඇතැයි පවසමිනි.