කංජිපානි ඉම්රාන් අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරයි

0
67

කොළඹ අපරාධ විමර්ෂණ අංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගත් කංජිපානි ඉම්රාන් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here