උසස් පොලිස් නිලධාරීන් 26කට ස්ථාන මාරුවීම්

0
100

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් දෙදෙනෙකු ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරින් 26 දෙනෙකු සඳහා ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත.

සේවයේ අවශ්‍යතාව මත ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය පරිදි මෙම ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය සදහන් කළේය.

ස්ථාන මාරුවීම ලැබු පිරිස අතරට ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් දෙදෙනෙකු පොලිස් අධිකාරීවරුන් පස් දෙනෙකු, සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් සිව් දෙනෙකු වේ.

ඊට අමතරව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් ලෙස කටයුතු කරන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් තිදෙනෙකු සහ පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් දෙදෙනෙකුට ද ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here