උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

0
523

2018 වසරේ අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාග ප්‍රතිපල අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබෙනවා. විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත සඳහන් කලේ http://www.doenets.lk     වෙබ් අඩවිය හරහා ප්‍රතිපල ලබා ගත හැකි බවයි.

උසස් පෙළ නැවත සමීක්ෂණ කිරිම සඳහා ලබන ජනවාරි 16 වනදාට පෙර අයදුම් කිරීමට හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here