උසස් පෙළට ටැබ් ලබා දීමේ යෝජනාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට

0
220

උසස් පෙළ සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට ටැබ් පරිඝණක ලබා දීමට අදාල යෝජනාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව අධ්‍යපාන අමාත්‍ය අකිල විරාප් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ගුරු හිගය අවම කරගැනිමට විශ්‍රාමික ගුරුවරුන් යලි සේවයට එක්කර ගැනීමට අදාළ කැබිනට් යෝජනාවක්ද ගෙන එන බවයි.