උතුරේ වැසියන්ට බුදු පිළිම මානසික වදයක් – ස්ථිර විසදුමක් ගැනීමට නව ආණ්ඩුකාරවරයා සැරසෙයි

ගැටලු පිළිබඳව තමන් මහානායක හිමිවරුන් සමග සාකච්ඡා කොට තීරණයකට පැමිණෙන බව උතුරු පළාතේ නව ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් පවසනවා.

නව ආණ්ඩුකාරවරයා යාපනයට පැමිණි අවස්ථාවේදී මාධ්‍යවේදීන් කිහිප දෙනෙකු ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් නැගූ ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කොට තිබෙනවා.

උතුරේ බෞද්ධ ජනතාව නොමැති ස්ථානවල බුදු පිළිම තන්පත් කිරීමෙන් හා විහාරස්ථාන ඉදි කිරීමෙන් බුදු දහමට විශාල නිගරුවක් සිදුවන බවද ආණ්ඩුකාරවරයා මෙහිදී පැවසුවා.

තමන් බුදු දහමට ඉතාම ගරු කරන හා ඒ දහම පිළිබඳව විශාල පැහැදීමකින් සිටින පුද්ගලයෙකු නිසා මේ උදාවී ඇති තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් වහාම මහානායක හිමිවරු සමග සාකච්ඡා කොට ස්ථිර තීරණයකට එළඹෙන බවද සඳහන් කළා.

උතුරේ ආරක්ෂක අංශ විසින් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් මත එම කඳවුරුවල බුදු පිළිම තැන්පත් කිරීමේ කිසිම වරදක් නොමැති බව සඳහන් කරන ආණ්ඩුකාරවරයා කියා සිටින්නේ ඔවුන් කඳවුරු අතහැර එම ඉඩම අයිතිකරුවන්ට බාර දෙන විට ඒ බුදු පිළිම ඉවත් කර නොගැනීම විශාල ප්‍රශ්නයක් වන බවයි.

දෙමළ වැසියෙකුගේ ඉඩමක බුදු පිලිමයක් තිබීම ගැන ඔවුන් කිසි විටකත් සතුටට පත් නොවන බවත් මේ පිළිමය නිසා ඔවුන් ඊට බිය වී විශාල මානසික වදයකින් යුතුව එම ඉඩමේ ජීවත් වන බවද ආණ්ඩුකාරවරයා මෙහිදී පැවසුවා.