උතුරේ පාසල් ලබන සදුදා නිවාඩු

0
280

2019 යොවුන් තයිපොංගල් උත්සවය ලබන 18 සහ 19 යන දෙදින තුළ ත්‍රිකුණාමලය තඹලගමුව ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වීමට ජාතික තරුණ සේවා සභාව කටයුතු කර තිබේ.

මේ අතර උතුරු පළාතේ සියලු පාසල් සඳහා ලබන සදුදා නිවාඩු ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සඳහන් කළේ තයිපොංගල් දිනය ලබන 15 වන අඟහරුවාදා දිනට යෙදෙන බැවින් ඊට පෙර දින වන සදුදා දිනයේ පාසල් සඳහා නිවාඩු ලබාදීමට තීරණය කළ බවයි.

ඒ සඳහා හිලව් දිනයක් ලෙස ඉදිරි සති අන්ත දිනක පාසල් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව ද ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සඳහන් කළේය.