උතුරේ ඇමතිලා නිහඬව බලා සිටිද්දි ගංවතුරෙන් අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් ඇමති තෙවරප්පෙරුම කරපු අපූරු වැඩක් -Photos

0
535

උතුරේ ඇති වූ ගංවතුරෙන් විපතට පත් ජනතාවගේ සුවදුක් සොයා බැලීම සඳහා කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයට ගිය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරයෙකු සිදු නොකරන අපූරු ක්‍රියාවක් කිරීමට ඉදිරි පත් වී තිබෙනවා.

ගං වතුරෙන් අපවිත්‍ර වූ පානීය ජලය ලබා ගන්නා ළිං සුද්ද පවිත්‍ර කිරීමට අවදානම නොතකා එම ළිං තුලට ඇතුළ් වී එම ළිං සුද්ධ පවිත්‍ර කර තිබෙනවා.

තවද විපතට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් පාලිතතෙවරප්පෙරුම මහතා වියළි ආහාර ඇතුළු තවත් අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රැගෙන විත් තිබුනා. උතුරේ ඇමතිලා නිහඬව බලා සිටිද්දි උතුරේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඇමති තෙවරප්පෙරුම මහතා කල අපූරු ක්‍රියාවයි මේ….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here