ඉස්ලාම් දේවස්ථානවල ආගමික වතාවත් සිංහල භාෂාවෙන් පැවැත්වීමේ තීරණයක්.

0
363

සිකුරාදා දිනයන්හිදී ඉස්ලාම් දේවස්ථාන තුළ සිදුකරනු ලබන ආගමික වතාවත් සිංහල භාෂාවෙන් පැවැත්වීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් ප්‍රකාශ කළා. 

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මහනුවර දී ඊයේ (12) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.