ඉල්ලීම් කිහිපයක් නිසා හෙට උපාධිධාරීන් විරෝධතාවයක

0
218

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් අත්තනෝමතිකව අත්හිටුවා ඇති ස්ථාන මාරු වහා කි‍්‍රයාත්මක කරන ලෙස ඇතුළුව ඉල්ලීම් ඉල්ලා මධ්‍යම පළාත් උපාධිධාරීන් විරෝධතාවයක නිරත වීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි. එම උද්ඝෝෂණය 2019 හෙට (14) උදෑසන මහනුවර ඔර්ලෝසු කණුව අසළදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. 

මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා 2019 වසරට අදාළව කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සියල්ලම මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් අත්තනෝමතික ලෙස අවලංගු කර ඇත. 

එම අවලංගු කිරීමත් සමඟ ස්ථාන මාරු අපේක්‍ෂාවෙන් සිටි විශාල සංවර්ධන නිලධාරීන් ප‍්‍රමාණයක් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව ඇති බව වාර්තා වෙයි.
 
අත්හිටුවා ඇති ස්ථාන මාරු වහාම කි‍්‍රයාත්මක කිරීම, මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවා උපාධිධාරීන් සඳහා සංවර්ධන විෂයයට අයත් නොවන රාජකාරී පැවරීම නතර කිරීම, සංවර්ධන නිලධාරීන්ට ද ඇතුළත් විය හැකි පරිදි පළාත් පාලන ලේකම් සේවාවක් ස්ථාපිත කිරීම, වැටුප්තලය අනුව පළාත් ආයතන ධූරාවලිය සකස් කිරීම, 99 බඳවාගත් උපාධිධාරීන් සඳහා නියමිත ශ්‍රේණිගත උසස් කිරීම් ඇතුළු ඉල්ලීම් ලබාදෙන ලෙස බලකරමින් මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවා සංවර්ධන නිලධාරී උපාධිධාරීන්ගේ උද්ඝෝෂණය පැවැත්වීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here