ඉන්ධන මිල සූත්‍රය නැවත ගේනවා – මංගල කියයි

0
591

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය යළි ක්‍රියාත්මක කරන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමති ලෙසින් දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුවයි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශය භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව මීට පෙර මිල සූත්‍රය අහෝසි කරනු ලැබුවා.