ඉන්දුනීසියාවේ යළිත් භූකම්පනයක්

0
169

දකුණු ඉන්දුනීසියාවේ සුම්බා දූපත් ප්‍රදේශයේ ප්‍රබල භූකම්පනයක් සිදුවී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

රික්ටර මාපකයේ 6.6 ක් ලෙස සටහන් වූ මෙම භූකම්නයෙන්  ජීවිත හානී කිසිවක් පිළිබඳව තවමත් වාර්තා වී නොමැති බව එරට මාධ්‍ය පවසනවා.

පසුගිය කාලය තුළ ඉන්දුනීසියාවේ ඇති වූ සුනාමි තත්වයන් නිසා ජීවිත රැසක් අහිමි වූ අතර ජාවා දූපත් ඇති වූ සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පසු ඉන්දුනීසියාවේ ඇති වූ ප්‍රබලම භූ කම්පනය මෙය වනවා.