ආනයනය කරන කිරිපිටිවල වස විස නෑ – සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කියයි

0
131

ශ‍්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන කිරිපිටි ආරක්‍ෂිත බවත් ඒවා තත්ත්වයෙන් බාල කර නොමැති බවත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි.

ඔහු නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ ආනයනය කරනු ලබන කිරිපිටි ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති කාර්යාංශයේ පරීක්‍ෂාකිරීමේ වැඩසටහනේ අනිවාර්ය ආහාරයක් ලෙස ඇතුළත් කර ඇති බවයි.

එසේම කිරිපිටි නැව් තොග සමග ඊට අදාළ රසායනික හා බැක්ටීරියානුවේදී පරීක්‍ෂණ වාර්ථා ඉදිරිපත් බවත් එම වාර්ථා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් රසායනාගාරවල පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් පසු නිකුත් කරනු වාර්ථා බවට අපනයනය කරනු ලබන රටවල් වග කියන බවත් ඔහු පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here