ආණ්ඩුවට එරෙහිව පලනි දිගම්බරම් දැඩි තීරණයක් ගනී

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් ගැටලුව නිරාකරණය සඳහා ආණ්ඩුව කඩිනමින් මැදිහත් නොවුණහොත් දේශපාලන තීන්දුවකට එළැඹීමට සිදුවන බව කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම් මහතා පැවසීය.

හැටන් ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ආණ්ඩුව වතුකම්කරුවන්ගේ ඡන්දය පිළිබඳව පමණක් අවධානය යොමුකිරීම ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි. අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ආණ්ඩුව වැටුප් වැඩිකරනු ඇති බව බලාපොරොත්තු වන බවයි. වැටුප් ගැටලුව නිරාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට මැදිහත් විය නොහැකි නම් වතුකම්කරුවන්ගේ ඡන්දය පමණක් ගන්නේ ඇයිදැයිද ඒමහතා විමසා සිටියේය.

එබැවින් මෙම වැටුප් වැඩි කිරීම කෙසේ හෝ සිදු කිරීමට සිදුවන බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය. අයවැයෙන් හෝ වැටුප් වැඩි කිරීම සිදු කළ යුතු බවත් පැවසූ ඔහු සඳහන් කළේ මෙම ගැටළුව සඳහා කිසියම් හෝ පිළිතුරක් නොලැබුනහොත් දේශපාලන තීන්දුවක් ගැනීමට සිදුවන බවයි.