අමාත්‍යාංශ කිහිපයක් ජනපති යටතට ගන්න හදයි

0
216

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බවට දේශපාලන ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ තොරතුරු වාර්තා වෙනවා.

කැබිනට් මණ්ඩලය සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ යෝජිත නාම ලේඛණය ජනාධිපතිවරයා වෙත ලැබීමෙන් පසු ඒ පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා සහ අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනු ඇති බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.

අකිල විරාජ් කාරියවසම් පැවසුවේ අමාත්‍යධුර සඳහා පුද්ගලයින් නම් කිරීමට අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කරන බවත් එම යෝජනා ජනාධිපතිවරයාට ඉවත දැමිය නොහැකි බවයි.