අන්තර් නව කැඳවුම්කරු රිමාන්ඩ්

    0
    99

    අන්තර් ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වන මහීල් බණ්ඩාර දෙහිදෙණිය ලබන 18 වනදා දක්වා බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා.

    අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද විරෝධතාවක් අතරතුරදි ඊයේ (13) දින ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනුණා.