අධිකරණ නියොගයෙන් පසු ඇමතිවරුන්ගේ සියලු ගෙවීම් නවතා දමයි

0
344

කැබිනට් මණ්ඩලය අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය නිකුත් කරන ලද අතුරු නියෝගය අනුව අමාත්‍යවරුන්ට සහ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවලට ගෙවන සියලු ගෙවීම් තාවකාලිකව නවතා දැමීමට පියවර ගෙන තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් එස්. අමරසේකර මහතා සඳහන් කළේ, ඒ අනුව, අමාත්‍යවරුන්ට ගෙවන සියලු ගෙවීම් දුරකතන සහ ඉන්ධන දීමනා ඇතුළු සියලු දීමනා මෙන්ම පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවලට ගෙවන ලද වේතන යනාදි සියලු ගෙවීම් අභියාචානාධිකරණ තීන්දුවෙන් පසු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

මේ අතර අමාත්‍යවරුන්ගේ බලතල ඉවත්වීමත් සමග සියලු කටයුතු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් මත පමණක් සිදුකරන්නැයි සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත දන්වා ඇතැයි ද, ඔහු සඳහන් කළේ ය.

ලේකම්වරයා පැවසුවේ, කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය අවශ්‍ය අවස්ථාවල එම අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇතැම් විට නිර්මාණය විය හැකි බවයි.

ඒ හේතුවෙන්, ඒ ඒ අමාත්‍යාංශ යටතේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව නව ව්‍යාපෘති ප්‍රමාද වීම සිදුවෙමින් ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

මේ අතර පවතින දේශපාලන වතාවරණය හමුවේ රාජ්‍ය සේවයේ එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් එස්. අමරසේකර මහතා පැවසුවේ, රාජ්‍ය සේවය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව පවතින බවයි.

කිසිදු බාධාවකින් තොරව කටයුතු කිරීමට සියලු ආයතනවලට අවශ්‍ය උපදෙස් නිකුත් කර ඇතැයි ද, ඔහු පවසි.

ලේකම්වරයා සඳහන් ක‍ළේ, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය යටතේ සිදුවන කටයුතුවලදී ඒ ඒ ආයතන මට්ටමින් අනුමත කළ නොහැකි, කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවිය යුතු ප්‍රසම්පාදන අනුමැතිය සඳහා ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීමට අවශ්‍යතාව අනුව ක්‍රියාකරන බවයි.

මේ අතර තවදුරටත් සියලු අමාත්‍යාංශ වෙත පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා ආරක්ෂාව සපයා ඇතැයි ද, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් එස්. අමරසේකර මහතා පැවසී ය.