අදත් පාසලක් උණුසුම් වෙයි

තම විද්‍යාලයට ගුරුවරු නොමැතිවීම හේතුවෙන් තිස්සමහාරාම-කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගය බෝගහපැලැස්ස පන්සල අසලින් අවහිර කර උද්ඝෝෂණය නිරතවූ බව වාර්තාකරු පැවසීය.

අද(18) උදෑසන මෙම උද්ඝෝෂණය පැවති බව වාර්තා වෙයි.

පසුගිය වසරවල විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල පෙන්නූ රන්මිනිතැන්න කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ මේ වසරේ විෂයධාරා කිහිපයකටම කිසිදු ගුරුවරයෙක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් මෙම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කර තිබුණි. උද්ඝෝෂකයින් පවසන්නේ ගණිතය විෂයට ගුරුවරයෙක් නොමැති වීම සහ සෞන්දර්ය විෂයට මෙන්ම ඉතිහාසය විෂයට කිසිදු දිනක පාසලට ගුරුවරයෙක් නොපැමිණි බවයි.

මෙම උද්ඝෝෂණ සඳහා පාසලේ ඉගෙනුම ලබන සිසූන් හා එම සිසූන්ගේ දෙමාපියන් මෙම විරෝධතායට එක්ව සිටි බව වාර්තා වෙයි. ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කර පැය දෙකක පමණ කාලයක් විරෝධතාකරුවන් රැදී සිටි අතර කිසිදු විසඳුමකින් තොරව මෙම උද්ඝෝෂණය අවසන් වූ බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.