අතුරු සම්මත ගිණුමත් සම්මතයි

0
197

මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඉදිරි මාස 04 සඳහා නව රජයේ අතුරු සම්මත ගිණුම පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here