අගමැතිට සහ ඇමතිවරුන්ට ධූර දැරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණයෙන් අතුරු තහනම් නියෝගයක්

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සහ අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් එම ධූර දැරීම අත්හිටුවමින් අභියාචනාධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් 122 දෙනෙකු අභියාචානාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.

අභියාචනාධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කරමින් වගඋත්තරකරුවන්ට නොතීසි නිකුත් කළේ ය. ලබන 12 වැනි දා පෙත්සම් විභාගය පැවැත්වෙනු ඇති.