අගමැතිගෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂ ප්‍රකාශයක්

0
165

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතව වේ.
පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10.30 ට රැස්වීමට නියමතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here